top of page

Stora Trumman PR

Stora Trumman är en PR-byrå inriktad på musik som brinner för att göra den smala musiken synlig för den breda massan, och den breda musiken synlig för den nischade publiken.

 

Ett urval av projekt vi jobbat med:

bottom of page